Me mittaamme ja visualisoimme - sinä johdat!

eTuotteet

Flowmedik tuottaa uuden sukupolven toiminnanohjausmittareita. Mittareiden vaikuttavuutta tehostetaan ymmärrettävällä visualisoinnilla. Asiakkainamme ovat mm. sairaanhoitopiirit, kunnat, kaupungit sekä yksityinen sektori.

eDesi

Palvelulla seuraat reaaliaikaisesti käsihuuhteen käyttömääriä. Palvelun keräämän tiedon pohjalta kehität ja parannat organisaatiosi potilasturvallisuuden tasoa. Palvelun keräämää tietoa voidaan hyödyntää myös mm. koulutustarpeisiin.

eHuuhde

Mittaamalla organisaatiosi yksikkökohtaista käsihuuhteen käyttöaikaa ja julkistamalla historiatiedot nostat infektiotorjunnan kyvykkyyttä. eHuuhde on tärkeä työkalu kulttuurimuutoksessa, jossa muutetaan henkilöstön käyttäytymistä kohti potilasturvallisempaa toimintaa.

ePiikki

Palvelulla seuraat läpinäkyvästi organisaation rokotekattavuuden kehitystä. ePiikin tuottamaa tietoa voidaan lisäksi mm. hyödyntää rokotekattavuuteen liittyvissä koulutuksissa.

eAika

Jonomittari, joka kertoo reaaliaikaisesti palvelujen saatavuustiedot. eAjan raportointinäkymällä kehität lisäksi organisaation toimintakykyä parantuneen jononhallinnan myötä.

eLaitoshuolto

Kevyt laitoshuollon laadun seurantapalvelu, jolla seuraat tilakohtaisesti tuotettua laatua. Palvelun keräämän tiedon avulla voit visuaalisesti viestiä epäkohdista ja mm. seurata laadun kehitystrendejä.

eKeittiö

Kevyt ja leikkimielinen ravitsemuspalvelujen laadun seurantajärjestelmä. Palvelun keräämän palautteen pohjalta varmistat mm. että tuotat oikeaa tuotetta oikeaan tarpeeseen ja oikeaan aikaan.

eKoulu

Kattava koulutusjärjestelmä, jonka avulla seuraat reaaliaikaisesti organisaation osaamisen tasoa ja varmistat, että saat vastinetta tilaamillesi koulutuspalveluille.

eRaati

Asiakaslähtöinen viestintäjärjestelmä, jota voidaan hyödyntää sekä organisaation sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Viestintäprosessiin voidaan kysymysten lisäksi liittää kysymykseen liittyviä dokumentteja ja tiedostoja.

eProjekti

Projektihallintatyökalu, jolla viestit osallisille ja seuraat projektiin osallistuvien aktiviteettiä. Järjestelmä toimii myös projektikohtaisena tiedostopankkina ja sitä voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena.

eStrategia

Helppokäyttöinen strategiatyökalu, jolla voit läpinäkyvästi seurata strategian toteutumista ja toteutumiseen liittyviä pullonkauloja.

eOdotus

Erikoissairaanhoidon jonomittari, johon voidaan tuoda mm. lähetteiden käsittelyajat, ensikäyntien jonotusajat sekä toimenpinteeseen pääsyn jonotiedot.

ePalveluketju

Palvelutarpeenarvioinnin kevyt digityökalu, joka helpottaa sekä arvioitsijan että esimiehen arjen työtä. Palvelu kerää aikatietoa, jota voidaan hyödyntää mm. viiveiden havainnollistamiseen ja pullonkaulojen kehittämiseen.

eKäyttöaste

Helppokäyttöinen käyttöastejärjestelmä, joka tukee sekä arjen yksikkökohtaista toimintaa että maakunnallista resursointioptimointia.

eInvestointi

Investointimittarilla seuraat reaaliaikaisesti kehittämiseen kohdistuvan euromääräisen investoinnin kuolettamisen tilaa.

eNolla

Kehittämisen seurantapalvelu, jolla varmistat, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Mittari kertoo nykytilan suhteen asetettuihin tavoitteisiin.

eHypoteesi

Hypoteesi-palvelulla lasket määrättyyn toimintoon kohdistuvien muutosten euromääräiset vaikutukset. Tieto visualisoidaan selkeästi siten, että jokainen organisaation työntekijä ymmärtää oman toimintansa kustannusvaikutukset.

eSairaala

Kattava terveydenhuollon arviointijärjestelmä, jonka fokus on palvelukokemuksessa, saatavuudessa ja laadussa. Palvelu on kaikille avoin ja sitä kehitetään yhteistyössä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa.

eHuone

Avaimet käteen -etähoitoratkaisu, joka on käyttäjäystävällinen ja jonka tuottavuutta voidaan seurata visualisoiduilla toiminnanohjausmittareilla.

 

Flowmedik Oy - Olemme päivittäneet Tietosuoja- ja tietoturvakäytäntömme

Olemme päivittäneet Tietosuoja- ja tietoturvakäytäntömme, jotta ne vastaisivat 25.5.2018 voimaan astunutta EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679 GDPR).
Flowmedik Oy:ssä pidämme tietojesi suojaamista sekä yksityisyyttäsi erittäin tärkeänä. Pääset lukemaan päivitetyt Tietosuoja- ja tietoturvakäytäntömme tästä. Tarvittaessa voit ottaa meihin yhteyttä privacy@flowmedik.com tai Flowmedik Oy:n tietoturva- ja tietosuojavastaavaan Jani Hallikaiseen jani.hallikainen@flowmedik.com.

 

Osaamisemme kehityksestä kiitämme mm. seuraavia kumppaneitamme


Suomalaista työtä ja osaamista vuodesta 2016

 

  

Sorsanpolku 2 C  |  13210 HÄMEENLINNA  |  Asiakaspalvelu Ma-Pe klo 8-16  | p. 0400 717 912  |  asiakaspalvelu@flowmedik.com  |  Y-tunnus: 2758794-8