eRaati. Sähköisellä asiakasraadilla kutsut haluamasi asiakkaat asiakasraati-paneeliin ja kehität toimintaasi reaaliaikaisesti olemassa olevien asiakkaiden mielipiteiden pohjalta.

Sinä määräät raadin keston ja jäsenmäärän.

 


eArvio. Palvelutaso ja asiakastyytyväisyys ratkaisee tulevaisuudessa kuka menestyy ja kuka ei.

Palvelu kerää yhteen asiakkaiden kokemukset ja yksiköiden sijoitukset verrattuna muihin.

Palvelu sisältää verbaalista palautetta, standardoidun 5-tähti järjestelmän, kuvapalvelun sekä reitti- ja kustannusoppaan.

 

 

eArvotuotanto. Seuraa reaaliaikaisesti joko hoitoketjun, organisaation tai alueellisten hoitotoimintojen tuottamaa arvoa.

Arvoa voit mitata sekä asiakkaan että työntekijän perspektiivistä. Mittari näyttää selkeällä tavalla missä arvoa syntyy, mikä on arvon hinta ja mikä on arvon suhde muualla tuotettuun arvoon.