eNolla. Sovelluksen avulla voit määritellä hoitoketjujen toivotut saumattomat kohdat.

Mittari lähettää herätteen jos toiminta poikkeaa nollatilanteesta.

Esimerkkinä poliklinikkakäynti - leikkauspäätös - toimenpideaika.

 


eLean. Tiedolla johtaminen ja prosessien tehostaminen on trendikästä, mutta myös välttämätöntä terveydenhuollon alalla.

eLean palvelun avulla (joka perustuu eNelikentän poimimaan tietoon) saat yksinkertaisessa formaatissa päivittäiset toimintaluvut koko henkilökunnan näkyviin.

Leanaaminen edellyttää vain eLean sovellusta ja näytön asentamista yksikköön. Luvut ja formaatti räätälöidään kunkin toimijan toiveiden mukaan.

 


eNelikenttä. Palvelu avaa käyttäjälleen seuraavat avainluvut ennenäkemättömän pelkistetyllä tavalla: talous (tilanne suhteessa arvioon), henkilöstö (nykyinen työpanos suhteessa täyteen työpanokseen), virtaus (toteutunut suhteessa suunnitteeseen) ja asiakastyytyväisyys (kerää eri mittarit yhteen).

Palvelu on web-pohjainen ja sen avulla voit tulevaisuudessa seurata sekä johtaa yksikköäsi vaivattomalla tavalla vaikka Kanarialta käsin. Palvelussa visualisoidaan monimutkainen prosessi selkeällä tavalla ja nostetaan näin tärkeimmät toiminnan mittarit keskiöön.

 

 

ePulu. Kuka, missä, mitä ja miksi? Terveydenhuollon henkilöstömäärä on valtava. Totuus on se, että teemme usein päällekkäistä työtä ja keksimme saman pyörän uudestaan kerta toisensa jälkeen. Yksi merkittävä syy on se, että emme yksinkertaisesti tiedä kuka tekee missä, mitä ja miksi. Organisaation nimi tai kuntanimi ei kerro tarpeeksi - kartta kertoo enemmän.

ePulusta löydät helposti oman alasi potentiaaliset yhteistyökumppanit, kommunikoit heidän kanssaan ja varmistat, että työskentelet kaikista moderneimman kumppanin kanssa.

 

 


eStrategia. Sovelluksen avulla suunnittelet ja seuraat organisaation strategiaa. eStrategia lähettää herätteen valituille henkilöille jos strategian toteumassa esiintyy poikkeamia.

eStrategia helpottaa strategian tekoa ja varmistaa, että pysyt suunnitelmassa.

eStrategiaan voit yhdistää eNelikentän ja eLeanin.

 


eVuode. Osastonhallinta- ja käyttöastejärjestelmä, jolla mm. korvataan perinteinen paperinen lippu-lappu-järjestelmä modernilla sähköisellä ratkaisulla. Järjestelmässä on myös kuvat hoitavasta henkilöstöstä.

Järjestelmästä saat raportin sairaalasuunnittelun tueksi: esimerkiksi toimistotilojen tai vuodepaikkojen käyttöasteet. eVuode ymmärtää aikaa ja käyttöastemittaaminen perustuu minuutteihin, ei hoitopäiviin.

Käyttämällä järjestelmää työntekijä tunnistaa hetkessä työtilanteen ja kuormittavuuden. eVuoteen eri näkymiä voidaan käyttää myös alueen toimijoiden käyttöasteen mittaamiseen. eVuoteessa on räätälöidyt osasto-, yksikkö- ja organisaatiokohtaiset näkymät.

 

 

eArvotuotanto. Seuraa reaaliaikaisesti joko hoitoketjun, organisaation tai alueellisten hoitotoimintojen tuottamaa arvoa.

Arvoa voit mitata sekä asiakkaan että työntekijän perspektiivistä. Mittari näyttää selkeällä tavalla missä arvoa syntyy, mikä on arvon hinta ja mikä on arvon suhde muualla tuotettuun arvoon.

 


eKäyttöaste. Sovelluksella seuraat alueellisten toimijoiden käyttöasteita karttapohjalähtöisesti.

Sovelluksessa on yhdistetty eVuoteen ja karttapalvelun parhaat puolet.

Voit myös hallita alueellista käyttöastetta paikallisten yhteistyökumppanien kanssa.

 


eInfo. Asiakas- ja työyhteisöpikaviestintä eTilassa.

Mitä tänään syödään? Missä vuotaa putki? ja muut vastaavat osastonhallintaan liittyvät kommunikaatio-ongelmat hoidat eInfolla.