Vi visualiserar och mäter – du leder!

 

Flowmedik Sverige Ab är ett utvecklingsbolag med fokus på hälsovårdssektorn. Vi utvecklar bland annat resurs- och kvalitetsplaneringsmätare för infektionskontroll, tillgänglighet, beläggningsgrad och kommunikation.

Våra samarbetspartners består närmast av den offentliga sektorns aktörer. Bolaget ägs av hälsovårdsproffs (sjuksköterskor och läkare) och är dotterbolag till Flowmedik Finland Ab.

Flowmediks mission är att främja transparens och utveckla begripliga och lätt användbara digitala hjälpredskap, samt att stöda kvalitetsutveckling inom hälsovården på nordisk nivå med hjälp av jämförbar data.

 

 

 

Vi tackar bland annat följande samarbetspartners för utvecklingen av vår expertis:


 

 

  

För mer information kontakta oss: kundservice@flowmedik.com eller tfn +358 400 717 797 må -fre kl. 7 - 15