Vi mäter - du leder!

Flowmedik utvecklar nya generationens resursplaneringsmätare för hälso- och sjukvårdssektorn.
Vårt mål är att möjliggöra en transparent och kostnadseffektiv hälsovårdsverksamhet av hög kvalitet.

Tjänster och produkter

 


Resursmätare och beläggningsgrad


Kvalitetsmätare

 

Kunders och anställdas nöjdhets- och tillfredsställelsemätare

H.F.
egenvårdsmodell