eDesi. Paranna potilasturvallisuutta julkistamalla yksikkösi käsidesin käyttömäärä, joko talon sisäisessä intranetissä, verkossa tai molemmissa.

Palveluformaatti voidaan tuottaa myös humoristisessa kilpailumuodossa, jolloin tärkeää asiaa ja sen kehitystä voidaan seurata syyllistämättä ketään.

Ehdoton kilpailuvaltti asiakkaiden vapaassa valinnassa: valitsetko yksikön, jossa hygienia on kohdallaan vai yksikön jossa tartunnan saaminen on teoreettisesti korkeampi?

 

 

ePiikki. Otettujen influenssa rokotteiden määrä on hyvin alhainen suhteessa henkilökunnan määrään useassa terveydenhuollon palveluja tuottavassa yksikössä.

Suomessa ollaan valtakunnallisesti kauan kamppailtu kyseisen problematiikan kanssa: pakottaako henkilökunta piikille ja jos näin niin miten?

ePiikki on vastaus kysymykseen. Julkistamalla reaaliaikaiset tiedot sekä intrassa että verkossa luodaan painetta henkilökunnalle rokottautua. ePiikki indikaattori on merkittävä laatu- ja houkuttelevuustekijä terveydenhuollon toimijalle.

 


eHuuhde. Mittaamalla organisaatiosi yksikkökohtaista käsihuuhteen käyttöaikaa ja julkistamalla historiatiedot nostat infektiotorjunnan kyvykkyyttä. eHuuhde on tärkeä työkalu kulttuurimuutoksessa, jossa muutetaan henkilöstön käyttäytymistä kohti potilasturvallisempaa toimintaa.

Käyttötiedot syötetään helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta havaintojen seuraajan toimesta, joko yksitellen tai useampi kerrallaan. Muutos näkyy mittarissa reaaliajassa.

Palvelu sisältää selkeän tilastonäkymän, josta selviää käsihuuhteen käyttöajan kehitys. Lisäksi palvelusta on saatavilla muita käsihuuhteen käyttöaikaan ja muihin haittatekijöihin liittyviä tilastonäkymiä.

 


eAika. Jonomittari, joka kertoo toteutuneet jonotusajat reaaliaikaisesti. Jonotieto on kuluttajalle ensisijaisen tärkeää kun hän hakeutuu hoitoon. Jonotiedolla vaikutat myös organisaation toimintakykyyn ja jononhallintaan. Ehdoton johdon työväline ja julkinen palvelutasomittari.

 


eKoulu. Kouluttautuminen on miljoonabisnes terveydenhuollon arjessa. Moni asia yritetään ratkaista lähettämällä henkilökuntaa seminaareihin kuitenkin huonolla menestyksellä.
Oppimisen pitäisi olla osa arkea, hauskaa ja kannustaa positiiviseen kilpailuun kollegoiden kesken.

Case englannin kieli: määrätty terminologia on syy seminaareihin. Palvelun avulla kehitätte terminologiapankin, seuraatte henkilökunnan suoriutumista, opitte ja ylläpidätte osaamistanne mielekkäällä tavalla.